اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی از محل تأدیه بخشی از بدهی‌های دولت به این سازمان

دولت در اجرای برنامه هفتم توسعه و در قالب بودجه سنواتی، سالانه بخشی از بدهی حسابرسی شده خود را از محل سهام قابل واگذاری دولت در قالب قانون اجرای سیاست های کلی به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می کند. اصل 44 قانون اساسی، واگذاری اموال مازاد برای نیاز دستگاه های اجرایی، پرداخت نقدی بودجه سالانه ضمانت های قانونی و امتیازات توافقی را تنظیم می کند.

به گزارش خبرگزاری موج


توجه به وضعیت معیشتی بازنشستگان و در حال انجام وظیفه سازمان تامین اجتماعی کاهش اثرات تورم بر زندگی آنها و حفظ قدرت خرید آنها یکی از سیاست های دولت سیزدهمین در تعامل با مونتاژ کردن این شورای اسلامی بود که منجر به تصویب بند (2) ماده (29) برنامه هفتم توسعه شد.

بر اساس بند الحاقی (2) ماده (29) برنامه هفتم توسعه، «دولت مکلف است بدهی حسابرسی شده خود را در طول اجرای قانون برنامه در قالب بودجه سالانه سهام قابل واگذاری به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کند. دولت در قالب قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن، واگذاری اموال مازاد بر نیاز دستگاه های اجرایی، کمک های نقدی به بودجه سالانه، ضمانت های قانونی و امتیازات توافقی. .

در تبصره این بند آمده است: «در اعمال مصوبه این بند، سالانه حداقل 10 درصد از بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی تسویه شود.» همچنین سازمان تأمین اجتماعی موظف است مستمری بازنشستگان خود را تعدیل کند. از منابع فوق با تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.آیا این خبر مفید بود؟