اخبار جدید از وضعیت وراث متوفی که دارای سود سهام عدالت هستند

اخبار جدید از وضعیت وراث متوفی که دارای سود سهام عدالت هستند

معاون اقتصادی دادستان کل کشور گفت: پس از پیگیری های انجام شده و دستور دادستان کل کشور در مدت کوتاهی وضعیت وراث بیش از یک میلیون سهامدار متوفی مشخص شد.

به گزارش تجارت نیوز، پیمان نوری معاون اقتصادی دادستان کل کشور در خصوص آخرین وضعیت وراث متوفی صاحب سهام عدالت گفت: پس از پیگیری و دستور دادستان کل کشور در خصوص تعیین تکلیف وراث متوفی که دارای سهام دارایی هستند از جمله سود تقسیم شده به این گروه و نیز تعیین تکلیف واگذاری بدره (سبد) سهام آنها با مساعدت مرکز فناوری قضایی مرکز. شرکت سپرده گذاری و با نظارت نماینده قانونی سازمان بورس، موضوعی که مدت ها مورد غفلت و به تعویق افتادن بود، به نتیجه لازم رسید به گونه ای که در مدت کوتاهی وضعیت وراث مشخص شد. قطعا بدهی یک میلیون نفر از صاحبان فوت شده واحدها.

معاون اقتصادی دادستان کل کشور تصریح کرد: بر اساس مصوبات شورای عالی بورس در سال ۱۳۹۸ وضعیت مالیاتی سهام آنها باید روشن شود و گروهی از سهامداران جانشین که هنوز به ثبت مربوطه مراجعه نکرده اند. سامانه ها هماهنگ شده است، در صورت رفع مشکل ارث این افراد و ثبت نام سامانه، مشکل آنها نیز حل خواهد شد.

وی ادامه داد: وراث صاحبان سهام متوفی که هنوز ثبت نام نکرده اند می توانند از طریق csdiran.ir (شرکت سپرده گذاری مرکزی) از نحوه ثبت نام مطلع شوند.
منبع: مهر