استخدام پنج نفر از یک خانواده در تلویزیون و رادیو!

استخدام پنج نفر از یک خانواده در تلویزیون و رادیو!

دیروز پیامی مبنی بر برگزاری مراسم ختم در مسجد بلال سیداوسیما در اینترنت پخش شد که بر اساس آن مشخص شد پدر این فرد متوفی بازنشسته اداره کل فنی صدا و سیما بوده و 2 برادر متوفی نیز هستند. در مدیریت یکی از برادرانش در شبکه جام جم بود و یکی از خواهرانش در کاردانی فنی.

البته در این آگهی مشخص نشده است که متوفی در رادیو کار می کرده یا خیر.

این در حالی است که در یک خانواده حداقل پنج نفر برای پخش دستمزد دریافت می کنند و در برخی خانواده ها تا چهار نفر تحصیلکرده بیکار هستند.