اعلام جدول فرمول افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی

اعلام جدول فرمول افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی

حداقل دستمزد مستمری بگیران تامین اجتماعی در سال 1403 معادل 9 میلیون تومان خواهد بود. حداقل دستمزد مستمری بگیران در سال 1403 سی و پنج درصد افزایش می یابد.

مبلغ کمک عائله مندی مستمری بگیران در سال 1403 یک میلیون و 404 هزار و 110 تومان بوده است.

میزان حق اولاد هر فرزند بازنشسته در سال 1403 مبلغ 869 هزار تومان بوده است.

جدول افزایش حقوق مستمری بگیران تامین اجتماعی در اردیبهشت 1403

حداقل دستمزد 9 میلیون تومان
حق داشتن خانواده یک میلیون و 400 هزار تومان
مزایای کودک 869 هزار تومان

نکات مهم افزایش دستمزد مستمری بگیران تامین اجتماعی:

افزایش دستمزد مندرج در این جدول حداقلی است که برای همه بازنشستگان تامین اجتماعی اعمال می شود.

این احتمال وجود دارد که برخی از بازنشستگان با توجه به سابقه خدمت و شرایط کاری خود از افزایش حقوق بیشتری بهره مند شوند.

همسر و فرزندان تحت تکفل مستمری بگیر حق تشکیل خانواده دارند.

به ازای هر کودک زیر 18 سال حقوق کودکان به مستمری بگیر تعلق می گیرد.