افزایش تورم در ژانویه؛ تورم نقطه ای به 51.3 درصد رسید نرخ سالانه 46.3 درصد

افزایش تورم در ژانویه؛  تورم نقطه ای به 51.3 درصد رسید نرخ سالانه 46.3 درصد

تورم سالانه خانوارهای کشور در دی ماه به 46.3 درصد رسید که نسبت به ماه قبل 1.3 واحد درصد افزایش نشان می دهد.

گزارش امروز مرکز آمار ایران (اینجا را ببینید) از شاخص بهای مصرف کننده، نرخ تورم نقطه ای را درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل عنوان کرده است. نرخ تورم نقطه ای در دی ماه 1401 به 3/51 درصد رسید. این بدان معناست که خانوارهای کشور به طور متوسط ​​51.3 درصد بیشتر از سال 1400 برای خرید «مجموعه ای از کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده اند.

نرخ تورم نقطه ای از دی ماه 1401 نسبت به ماه قبل 2.8 واحد درصد افزایش یافته است. تورم نقطه ای گروه اصلی «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» با 3.9 واحد درصد افزایش به 69.2 درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با 2.3 واحد درصد افزایش به 41.2 درصد رسید.

در عین حال تورم نقطه‌ای خانوارهای شهری 50.6 درصد بوده که نسبت به ماه قبل 2.7 واحد درصد افزایش داشته است. همچنین این ضریب برای خانوارهای روستایی 54.9 درصد است که نسبت به ماه قبل 3.5 واحد درصد افزایش داشته است.

افزایش تورم ماهانه خانوارها در کشور

تورم ماهانه به معنای درصد تغییر شاخص قیمت نسبت به ماه قبل است. تورم ماهانه آذر 1401 به 4.3 درصد رسید که نسبت به همین اطلاعات در ماه قبل 2.4 واحد درصد افزایش داشت. تورم ماهانه گروه های اصلی «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» 4.1 درصد و گروه اصلی «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» 4.5 درصد بوده است.

  ایران ظرفیت هسته ای خود را تقویت می کند/ رایزنی ها ادامه دارد

در عین حال تورم ماهانه خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب 4.3 درصد و 4.3 درصد بوده که نسبت به ماه قبل 2.2 واحد درصد و برای خانوارهای روستایی 3.1 واحد درصد افزایش داشته است.

افزایش تورم سالانه خانوارها در کشور

منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین تعداد شاخص قیمت برای یک سال منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه قبل است. تورم سالانه خانوارهای کشور در دی ماه 1401 به 46.3 درصد رسید که نسبت به همین اطلاعات در ماه قبل 1.3 واحد درصد افزایش نشان می دهد.

همچنین تورم سالانه خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب 45.5 درصد و 50.0 درصد بوده که برای خانوارهای شهری 1.2 واحد درصد و خانوارهای روستایی 1.4 درصد افزایش داشته است.

در گروه اصلی «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه «سبزیجات» (پیاز، بادمجان و کاهو) و گروه «انواع گوشت» (گوشت گوسفند) است. گوشت گاو یا گوساله و انواع ماهی) و گروه «میوه ها و خشکبارها» است. در گروه اصلی «کالاها و خدمات غیرخوراکی»، گروه «حمل و نقل» (انواع حمل‌ونقل با وسایل نقلیه موتوری)، گروه «هتل‌ها و رستوران‌ها» (انواع غذاهای سرو شده در رستوران‌ها) و گروه «مراقبت‌های بهداشتی و درمانی» ( انواع دارو) بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته است.

درصد تغییر شاخص قیمت در دهک های هزینه ای برای کل کشور در آن ماه

دامنه تغییر تورم سالانه دی ماه 1401 برای دهک های مختلف از 43.7 درصد برای دهک دهم تا 53.2 درصد برای دهک اول است.

  شرط انتقال مهدی طارمی به آرسنال

دیدگاهتان را بنویسید