امروز آخرین روز ثبت اعتراض داوطلبان نمایندگی مجلس در سامانه داوطلب است + فیلم

وزیر کشور گفت: 11 هزار و 16 نفر در هیات نظارت تایید شده اند. در قانون جدید انتخابات، امکان بررسی صلاحیت ها و اعتراضات نسبت به دوره های قبل بهبود یافته است.