انبوه ناگهانی هواداران پرسپولیس بیرون از باشگاه

هواداران پرسپولیس در اعتراض به مدیریت این باشگاه و استعفای ناگهانی یحیی گل محمدی از سرمربیگری این تیم مقابل این باشگاه تجمع کردند.

هواداران سره پوشان از مدیران پرسپولیس تقاضای رفع مشکلات و روشن شدن تکلیف این تیم را دارند.