اینها متهمین ردیف اول دادگاه منافقین هستند

مریم فجر عضدانلو (رجوی) متهم ردیف سوم دادگاه رسیدگی به اتهامات اعضای سازمان مجاهدین (منافقین) و رئیس خودخوانده شورای ملی مقاومت است.

به گزارش خبرگزاری موج


طبق کیفرخواست اعلام شده از سوی دادگاه منافقین مریم کجار عضدانلو (رجوی) فرزند حسین به شماره شناسنامه 1575 و شناسه ملی 0041654358 با نام مستعار مریم رجوی متهمان سوم این پرونده طیبه امامی و ناهید اسدیان هستند. خودت را نام ببر رئيس جمهور شورای ملی مقاومت خودخوانده می داند. مریم رجوی در دوران جنگ تحمیلی در عملیات‌های آفتاب و فرو جاویدان نقش مؤثری ایفا کرد و باعث شهادت بسیاری از هموطنان شد.

بیشتر بخوانید:

جلسه دوم دادگاه منافقین

تذکر دقیق فرزند شهید صیاد شیرازی در اولین جلسه کیفرخواست منافقین + فیلم

آغاز سومین جلسه دادگاه منافقین

برادر مذکور به نام محمود از اعضای سازمان می باشد. مشارالیها پس از ورود به دانشگاه فنی شریف توسط برادرش محمود قاجار عضدانلو به منافقین معرفی و در این سازمان جذب شد.

در سال 1358 به دستور سازمان با مهدی ابریشمچی ازدواج کرد و در سال 1364 پس از جدایی از همسرش با مسعود رجوی (رهبر منافکین) ازدواج کرد.

پس از آغاز مرحله جنگ در سال 1360 از کشور گریخت و در مدت اقامت در پاریس رئیس ستاد مسعود رجوی شد.

از جمله فعالیت ها و مسئولیت های وی می توان به جانشینی فرمانده کل ارتش نفق، شرکت در عملیات های مختلف نظامی- تروریستی این سازمان از جمله فروغ جاویدان و آفتاب، مسئول هدایت عملیات نظامی و تروریستی در داخل کشور، اولین کارمند این سازمان اشاره کرد. سازمان در سال 1368 و ریاست شورای دوره ملی مقاومت از سال 1372 تا کنون.

ضمناً فرد مذکور تحت تعقیب اینترپل و دارای اخطاریه قرمز به شماره 2002-469/6-A می باشد.آیا این خبر مفید بود؟