بازتاب سقوط هواپیمای رئیس جمهور در رسانه های جهان

بازتاب سقوط هواپیمای رئیس جمهور در رسانه های جهان

رویترز گزارش داد بالگرد رئیس جمهور ایران دچار سانحه شد.

راشا تودی نیز در خبری فوری به نقل از رسانه های ایران از «فرود سخت» بالگرد سیدابراهیم رئیسی خبر داد.

خبرگزاری اسپوتنیک نیز در گزارشی وقوع بالون حامل رئیس جمهور را تایید کرد.

رسانه هایی مانند واشنگتن پست نیز به نقل از رسانه های ایرانی گزارش هایی در این زمینه منتشر کردند.