بازدید مدیر کلینیک خانه زخم اصفهان از دفتر خبرگزاری موج

مدیر درمانگاه زخمی اصفهان با حضور در اتاق خبر خبرگزاری موج استان اصفهان با خبرنگاران این خبرگزاری گفتگو کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری اصفهان موج


حمیدرضا زینلی مدیر درمانگاه زخم در اصفهان و یکی از اعضای انجمن جهانی زخم و استومی با گواهینامه بین المللی از انجمن زخم اروپا (EWMA) و (ICW) آلمان به منظور افزایش تعامل رسانه ای با رسانه ها از دفتر خبرگزاری موج در استان اصفهان بازدید کردند.

به گزارش ماویج؛ کلینیک زخم خانه زاغ واقع در خیابان جی اصفهان یک مرکز درمانی تخصصی است که برای مراقبت و درمان انواع زخم های بدن تاسیس شده است. زخم ها می توانند پارگی، سوختگی، ساییدگی، زخم فشاری یا زخم ناشی از عفونت باشند.

کلینیک زخم و استومی اصفهان با هدف ارائه مراقبت های بهینه و موثر از بیماران مبتلا به زخم های مزمن یا مشکلات جدی پوستی تاسیس شده است.

بازدید از خانه زخم در اصفهانآیا این خبر مفید بود؟