بازدید نماینده مردم اصفهان از شهر جدید بهارستان و پروژه های شرکت عمران

نماینده مردم اصفهان در شورای اسلامی از شهر جدید بهارستان و پروژه های شرکت عمران بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری اصفهان موج


بخشی نماینده مردم شریف اصفهان در شورای اسلامی به همراه رحیمی مدیرعامل شرکت ساختمانی بهارستان آنها ملاقات کردند

در این جلسه ضمن ارائه گزارشی از پروژه های بزرگ روبنایی و زیربنایی شهر جدید بهارستان، مهمترین نیازها و خواسته های شهروندان بهارستانی و راهکارهای مناسب برای رفع این نیازها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

پس از این جلسه از پروژه مترو شهر جدید بهارستان بازدید و گزارشی از اقدامات انجام شده و پیشرفت این پروژه مهم ارائه شد.آیا این خبر مفید بود؟
خدمات سئو برای وب سایت ها