باشگاه پرسپولیس به هوادارانش استراحت داد

خبری که بر اساس همین سناریو و در اوج حساسیت لیگ قرار دارد، هدف دیگری جز ایجاد حاشیه برای پرسپولیس و هواداران میلیونی آن ندارد. پیش بینی کرده ایم که این شیطنت نه تنها تمام نمی شود بلکه در سه هفته باقی مانده قطعا به اوج خود می رسد. البته بیرانوند در اقدامی هوشمندانه بلافاصله به اخبار جعلی پاسخ داد.
در همین راستا و برای پایان دادن به نگرانی هواداران پرجمعیت پرسپولیس، لازم به ذکر است که هیچکس با کسی دعوا نکرده، هیچ بازیکنی از دست هم تیمی خود عصبانی نیست و البته قرارداد آستون اورونوف با باشگاه پرسپولیس تا پایان سال جاری اعتبار دارد. پایان فصل آینده و نه بند فسخ نیز در قرارداد او لحاظ نشده است.

باشگاه پرسپولیس به هوادارانش استراحت داد