تاریخ پرداخت مستمری بگیران رفاهی در بانک رفاه

تاریخ پرداخت مستمری بگیران رفاهی در بانک رفاه

در اردیبهشت ماه مستمری مشمولان کمیته امداد در موعد مقرر واریز شد اما مشمولان بهزیستی با 5 روز تاخیر و همزمان با پرداخت کمک های نقدی مستمری خود را دریافت کردند. همچنین بیستم اردیبهشت ماه 1403 است که هنوز مستمری خود را دریافت نکرده اند و احتمال می رود در 25 همین ماه مستمری ها پرداخت شود.