تصمیم مجلس مبنی بر برنامه ریزی برای سازماندهی کارمندان دولت علیرغم مخالفت مجلس

تصمیم مجلس مبنی بر برنامه ریزی برای سازماندهی کارمندان دولت علیرغم مخالفت مجلس

سید سلمان ذاکر عضو کمیسیون اجتماعی شورای اسلامی از اصرار مجلس بر تصویب تشکیلات کارمندان کشور خبر داد و گفت: این موضوع در جلسه کمیسیون اجتماعی بررسی و به کمیسیون ارسال می شود. بر مصلحت تعیین تکلیف.

نماینده مردم ارومیه در مجلس یازدهم افزود: مخالفت هیأت عالی نظارت بر تشخیص مصلحت نظام به معنای نظر شورا نیست و مجلس بر مصوبه آن اصرار دارد زیرا امنیت کار و صلح و معیشت بیش از یک میلیون نفر در خطر است.

وی ادامه داد: آیا دستورات مدیریت غیر از این بود که امنیت شغلی برای کارگران فراهم شود؟ این سیاست یک شاخه نیست، یک راهبرد و سیاست کلی برای همه قوای کشور تلقی می شود و بر این اساس سازمان کارکنان دولت – علیرغم نظر هیات عالی نظارت بر مجلس – باید به ثمر بنشیند. نتیجه بدهد

ذاکر تاکید کرد: ما موظف به پاسخگویی به مطالبات مردم هستیم. جلسه امروز کمیته اجتماعی نیز بر همین اساس برگزار می شود تا مجدداً رای صادر و به مجمع برود.