تصمیم هالک ایرانی پس از یک باخت ننگین

حمزه مرادیان سرمربی سجاد گریبی با انتشار مطلبی در صفحه شخصی خود به این شایعات پاسخ داد.

سجاد غریبی مربی با انتشار استوری از خداحافظی احتمالی این چهار اینستاگرامر با ورزشی که سر ندارد خبر داد!

او در صفحه شخصی خود نوشت: خدا شاهد است، من پولی نگرفتم و ثواب سجاد آنقدر مسخره است که گفتنش خوب نیست و…

سجاد دیگر به مسابقات برون مرزی نمی رود چون باید یک سال تمرین کند و بعد از تایید من فقط در مسابقات استانی ایران شرکت خواهد کرد.

به این ترتیب به نظر می رسد دسکن غریبی در حال حاضر با همان مسابقه ای که برگزار کرده از حضور در مسابقات محروم باشد.

تصمیم هالک ایرانی پس از یک باخت ننگین

  تمرکز رئیس کل دادگستری تهران بر حمایت همه جانبه از شرکت های دانش بنیان

دیدگاهتان را بنویسید