تصویر چهره گریان این پسر در ازدواج اجباری با این پیرزن

در اتفاقی جالب و نادر در روستایی در آفریقای جنوبی، پسر 9 ساله ای با زن 62 ساله روستای خود ازدواج کرد. نکته جالب این ازدواج حضور فرزندان عروس در این مراسم بود.

تصویر چهره گریان این پسر در ازدواج اجباری با این پیرزن