تعداد دقیق بایرام 1403 مستمری بگیر

تعداد دقیق بایرام 1403 مستمری بگیر

اخبار مهم واریز عیدی بازنشستگان را بخوانید.

پرداخت بایرام به مستمری بگیران از اسفند 1402 آغاز می شود. میزان عیدی مستمری بگیران کشوری در سال 1403 مانند سال های گذشته توسط دولت و بر اساس مصوبه هیات وزیران تعیین می شود و از این رو میزان پاداش پایان سال مستمری بگیران کشوری در سال 1403 به عنوان مبلغ مصوب می شود. عیدی کارمندان دولت در سال 1403 می گیرد اما تعداد کارگران بازنشسته عید هر سال به یکی از بحث برانگیزترین موضوعات خبری در پایان سال تبدیل می شود.

چندی پیش یدالله فرجی، فعال بازنشسته صنفی و عضو سابق شورای اسلامی کار، خواستار پرداخت «عید کار» به بازنشستگان تأمین اجتماعی شده بود. وی با انتقاد از پرداخت عیدی به مستمری بگیران شاغل گفت: سال هاست که یکی از مطالبات اصلی مستمری بگیران تامین اجتماعی پرداخت حقوق عیدی است; ما این خواسته را با دولت های مختلف مطرح کرده ایم اما متاسفانه هرگز شنیده نشده است.

به گفته فرجی، مدیر عامل تامین اجتماعی که در مورد رقم عیدی مستمری بگیران این سازمان حرف آخر را می زند، باید بداند با عیدی کارمندی، کارگران بازنشسته شرمنده خانواده خود خواهند شد. کارگر یک کارگر است، نه کارمند یا مستمری بگیر. در جایی که قانون می گوید حد پایین مرخصی کارگر 60 روز حقوق مصوب و حداکثر 90 روز حقوق است، در مورد مرخصی های پرداختی به کارگران بازنشسته نیز باید این حد قانونی رعایت شود.

دو دستمزد؛ عید، تعداد مستمری بگیران کارگری 1402 نفر است

فرجی گفت: انتظار داریم به تمام مستمری بگیران تامین اجتماعی حداقل دو حقوق پایه عیدی بدهیم. وی افزود: بیش از 60 درصد بازنشستگان تامین اجتماعی حداقل دستمزد و زیر خط فقر هستند. چرا باید مرخصی آخر سال یک بازنشسته با حقوق 9 میلیون برابر با یک قاضی یا معلم باشد؟

این فعال صنفی بازنشستگان تامین اجتماعی در پایان گفت: اگر بحث عدالت حقوقی است، سال به سال به ما بازنشستگان پرداخت کنند.