تمام سنگ های روم برای سردار آزمون

سردار آزمون پس از انتقال به رم توانست در بین بازیکنان و هواداران این تیم محبوبیت پیدا کند. او همچنین در چند بازی اخیر رم عملکرد مفیدی داشته است و هر زمان که در زمین حضور داشته است توانسته جریان بازی را به نفع جالوروسی ها تغییر دهد.

عملکرد فنی مناسب در کنار دوستی نزدیک با بازیکنان باعث شد تا ستاره ایرانی شرایط خوبی را در پایتخت ایتالیا پیدا کند. صفحه اینستاگرام رادیو رومانیستا نیز شوخی های سردار و دیبالا در مورد مهاجم ایرانی را منتشر کرده است:

اگر سردار را دوست نداری پس دل نداری.