جدول پرداخت افزایش دستمزد مستمری بگیران تامین اجتماعی در سال 1403

جدول پرداخت افزایش دستمزد مستمری بگیران تامین اجتماعی در سال 1403

جدول افزایش دستمزد اردیبهشت 1403 بازنشستگان تامین اجتماعی در کنار حق اولاد و اعضای خانواده به شرح زیر است:

جدول افزایش دستمزد اردیبهشت 1403 بازنشستگان تامین اجتماعی

حداقل دستمزد 9 میلیون تومان
حق داشتن خانواده یک میلیون و 400 هزار تومان
مزایای کودک 869 هزار تومان