جزئیات برنامه جدید حقوق معلمان و مربیان

جزئیات برنامه جدید حقوق معلمان و مربیان

محسن نایافی ها معاون علمی و فرهنگی سازمان برنامه و بودجه در نامه ای به وزیر آموزش و پرورش از اختصاص 76.6 هما تاکنون برای اعمال رتبه بندی، پرداخت معوقات و رسیدگی به ایرادات قانونی در سازمان برنامه و بودجه خبر داد. مجموع اعتبارات بودجه سالهای 1401 و 1402 این وزارتخانه. برای سال 1403، 432 طرح تصویب شد.

در این نامه آمده است: همانطور که اشاره شد، در اجرای «قانون نظام ارزشیابی معلمان» مصوب 15/12/1300 و آیین نامه اجرایی قانون مذکور مصوب 12/4/1301، در مجموع 76،6 تلاش برای تحقق رتبه بندی معوقات و رسیدگی به ایرادات قانونی در اعتبارات کلی بودجه سال های 1401 و 1402 این وزارتخانه و برای سال 1403 نیز 43.2 هج اعتبار بودجه پیش بینی شده است.

اکنون علیرغم تاییدیه شماره 2178888 مورخ 27/09/1402 این وزارتخانه مبنی بر پرداخت کلیه مطالبات ناشی از رتبه بندی، گزارش هایی مبنی بر وجود برخی ادعاهای ادعایی در خصوص رتبه معلمان از جمله تاثیر رتبه بر پاداش پایان خدمت وجود دارد. سابقه کار مستمری بگیران از نیمه دوم سال 1400 و موضوع همسان سازی به این سازمان ارسال شده است، لازم است وزارت آموزش و پرورش نسبت به رسیدگی فوری به مطالبات ادعایی اقدام و در صورت قانونی بودن مطالبات مذکور، وضعیت به همراه مستندات و ارزیابی بار مالی مورد نیاز با مسئولیت این وزارتخانه جهت بررسی این سازمان.

لازم به توضیح است که بودجه سال 1403 کل کشور نهایی شده و با توجه به قوانین و مقررات ناظر بر اجرای بودجه سنواتی، لازم است پیشنهادات اجرایی به وزارتخانه ارائه شود تا اقدامات لازم صورت گیرد. اقداماتی برای مدیریت تعهدات احتمالی