جزئیات جدید پرداخت سود سهام از سرمایه متوفی

جزئیات جدید پرداخت سود سهام از سرمایه متوفی

دستیار ویژه و مشاور رئیس سازمان بورس در خصوص جزئیات نهایی واریز سود سهام عدالت متوفیان به وراث سوالاتی را مطرح کرده است.

اقتصاد 24- مهدی حاجیوند، دستیار ویژه و مشاور رئیس سازمان بورس در امور سهام گفت: در اسفندماه به نمایندگی از بورس، شرکت سپرده گذاری مرکزی و سازمان بازرسی تا زمان موضوع جلسه داشتیم. که مردم برای تعیین سهم متوفی یا خیر به دفاتر پیشخوان مراجعه کنند. این پرونده هم اکنون در حال روشن شدن است و امیدواریم سازمان بازرسی هر چه سریعتر در این خصوص تصمیم گیری کند.

این مسئول در ادامه گفت: اما آنچه باید مورد تاکید قرار گیرد این است که مردم می توانند برای تعیین سهم متوفیان خود به شعب بانک ها یا کارگزاران منتخب مراجعه کنند. امیدواریم هماهنگی خوبی بین CDP، پیشخوان و دستگاه قضایی برای شناسایی افرادی که در این مدت در این مسیر قدم گذاشته اند، ایجاد شود.

وی در پایان گفت: تا زمان پرداخت مرحله سوم و تسویه سود سهام عدالت، هر فردی که دارایی متوفی را به ارث می برد و مراحل واگذاری سهام را طی می کند، می تواند سود را یکجا و کامل دریافت کند.

منبع: باشگاه خبرنگاران