حضور سرمربی ایتالیایی در پرسپولیس لغو شد

همانطور که مطلع شدیم یک سرمربی ایتالیایی مورد توجه قرمزها قرار گرفته و جزو گزینه های هدایت این تیم بوده است اما به دلایلی عجیب حضور او در پرسپولیس منتفی شد. این مربی به مدیران پرسپولیس اعلام کرد که آماده است به ایران بیاید و مشکلی وجود ندارد اما از آنجایی که دستیارانش آمادگی حضور در ایران را ندارند نمی تواند پیشنهاد پرسپولیس را قبول کند.

اقدامی عجیب که باعث تعجب اهالی پرسپولیس شد. حتی مدیران پرسپولیس به این مربی گفتند که دستیاران دیگری را برای آمدن به ایران انتخاب کند اما با پاسخ منفی سرمربی ایتالیایی مواجه شد. او اعلام کرد که بیش از 20 سال است که با همین دستیاران کار می کند و بدون آنها به ایران نمی آید.