حقوق کارمندان شهرداری چقدر است؟

حقوق کارمندان شهرداری چقدر است؟

جزئیات بودجه 170 همتی شهرداری تهران
بر اساس لایحه بودجه 1403 شهرداری تهران، کل بودجه شهرداری پایتخت (مناطق، واحدهای مرکزی و …) در سال آینده 169 هزار و 800 میلیارد تومان خواهد بود که در مقایسه با رقم قانون بودجه سال 1402 که 76 هزار میلیارد تومان بود نگاه کنیم، رشد بودجه سال آینده حدود 123 درصد است و با توجه به بودجه اصلاحی و اصلاحی امسال که رقم بودجه را از 1402 به 107 هزار میلیارد تومان می رساند، 59 درصد رشد خواهد داشت. به عبارت دیگر، در قانون بودجه شهرداری تهران رقم بودجه سال جاری نزدیک به 76 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است، اما شهرداری با افزودن رقم 31 هزار میلیارد تومان، رقم بودجه سال جاری را افزایش داد. به 107 هماس با اصلاحیه.

علاوه بر این، چندی پیش شهردار تهران در جلسه ارائه لایحه بودجه به شورا گفته بود ممکن است اصلاحیه بودجه در اسفند ماه مجددا بررسی شود و رقم نهایی به 128 همات برسد. در هر صورت بودجه نزدیک به 170 هزار میلیارد تومانی شهرداری تهران در سال آینده در سه سال گذشته 3.4 برابر شده که یکی از بودجه های توسعه ای شهرداری تهران است.

بر اساس این آمار، رصد بودجه شهرداری تهران از سال 1392 تا لایحه بودجه سال 1403 نشان می دهد که پس از سال 1402 که بودجه الحاقی در نظر گرفته می شود، رشد نهایی بودجه نسبت به سال 1401 حدود 112 درصد است. بودجه سال آینده شامل رقم اضافه می شود که امسال نسبت به بودجه فعلی 59 درصد خواهد بود و این رشد بودجه سال آینده را دومین بودجه انبساطی (بعد از سال جاری) از سال 1389 معرفی می کند.

بزرگترین بودجه در 12 سال گذشته
جدا از رشد سالانه، شاخص دیگری که می توان برای ارزیابی بودجه توسعه ای شهرداری تهران به کار برد، نسبت کل بودجه شهرداری تهران به کل بودجه دولت (کل کشور) است. همانطور که در نمودار نشان داده شده است، نسبت کل بودجه شهرداری تهران به کل بودجه دولت از 6 درصد در سال 1389 به 7.6 درصد در سال 1390، به 6.6 درصد در سال 1391 و 7.5 درصد در سال 1392 افزایش یافته است. به 6.3 درصد در سال 2014، به 4.5 درصد در سال 2016، بین 3.6 و 4.7 درصد بین سال های 2017 و 2019؛ با احتساب تغییرات اخیر و اصلاح بودجه اصلاحی، در سال 1400 به 2/5 درصد، در سال 1401 به 3/3 درصد و در سال 1402 به 5/1 درصد رسید. اما در سال آینده با احتساب بودجه نزدیک به 170 هزار میلیارد تومانی شهرداری تهران و کل بودجه 2462 هزار میلیارد تومانی دولت، بودجه شهرداری تهران معادل 9/6 درصد از کل بودجه کل کشور خواهد بود. ; این بالاترین نسبت بودجه شهرداری به بودجه دولتی از سال 2013 (12 سال گذشته) خواهد بود. اهمیت این مقایسه در این است که دولت در حالی که بودجه امسال و بودجه سال آینده را بسته بود، اما شهرداری تهران تلاش کرد بودجه گزافی را برای پایتخت ببندد.

وضعیت منابع و هزینه ها
بر اساس لایحه بودجه شهرداری تهران، از 169 هزار و 800 میلیارد تومان این بودجه، در قسمت هزینه ای، حدود 59.5 هزار میلیارد تومان مربوط به اعتبارات هزینه ای (بودجه جاری)، 88.2 هزار میلیارد تومان مربوط به اعتبارات است. برای تملک دارایی های سرمایه ای (بودجه عمرانی) و 22.1 هزار میلیارد تومان مربوط به تملک دارایی های مالی (پرداخت بدهی و …) است.

در بخش منابع، از منابع 169.8 هزار میلیارد تومانی، حدود 135 درصد (بیش از 79 درصد) مربوط به بخش درآمد، حدود 18.2 درصد مربوط به واگذاری دارایی های سرمایه ای و 16.7 درصد مربوط به واگذاری است. دارایی های مالی.. در قسمت اول، i.e. درآمدهای حاصل از منابع نزدیک به 135 هزار میلیارد تومان، بیش از 126 سجاف (معادل 93 درصد) مربوط به درآمدهای مالیاتی عمومی و 8.5 سجاف مربوط به سایر درآمدها (درآمد ویژه، قیمت خدمات، کمک‌های دولتی و . ..)

18 قطعه ملک می فروشم
براساس داده های لایحه بودجه 1403 شهرداری تهران، در واگذاری دارایی های سرمایه ای از مجموع 18.2 درصد منابع، 17.8 درصد مربوط به فروش اموال غیرمنقول شهرداری است که اصلی ترین اموال غیر منقول است. . سایر قسمت های واگذاری دارایی های ثابت مربوط به ماده 101 قانون شهرداری ها و … می باشد. در واگذاری دارایی های مالی که جزء سوم منابع (پس از درآمد و نقل و انتقال دارایی های سرمایه ای) است، از مجموع 16.7 هزار میلیارد تومان واگذاری دارایی های مالی، حدود 10 درصد آن مربوط به وام های دریافتی و 6 مورد است. ، 7 درصد مربوط به فروش می باشد انواع اوراق و اسناد موجود خواهد بود.

تلاش مالیات ساخت و ساز 93
در میان ارقام اصلی درآمدی شهرداری تهران در لایحه بودجه سال آینده، از 135 رقم هما در قسمت درآمد، حدود 22.9 هم مربوط به بند عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده است. این رقم رشد 50.6 درصدی را نشان می دهد. رقم بزرگ دیگر درآمد توسعه شهر یا عوارض ساختمان است. پیش بینی می شود این تعداد در سال آینده بیش از 93 سجاف باشد که نسبت به رقم امسال که نزدیک به 38 سجاف (قبل از مکمل) 145 درصد افزایش داشته است.

در سال 1402 قبل از ارائه اصلاحیه بودجه، سهم عوارض ساخت و ساز حدود 50 درصد از کل منابع بودجه عمومی شهرداری تهران بوده، بنابراین از رقم نزدیک به 76 درصد بودجه، حدود 38 درصد آن بوده است. مربوط به عوارض ساخت است که در سال آینده به 55 درصد می رسد. یعنی سال آینده از 170 درصد کل بودجه شهرداری تهران، حدود 93.1 درصد آن مربوط به عوارض ساخت و ساز خواهد بود.
به عبارت دیگر سهم 55 درصدی عوارض ساخت و ساز از کل منابع بودجه ای شهر تهران نشان می دهد که ترکیب منابع بودجه ای شهرداری بر اساس قبل در حال چرخش است که اکثر کارشناسان این منابع را منابع ناپایدار و جزئی می دانند. از آنها نیز بخشی از اقلام مربوط به فروش تراکم.

مقایسه سهم 55 درصدی عوارض ساخت و ساز با ترکیب اعتبارات بودجه ای شهرداری های بزرگ دنیا نشان می دهد که سهم عوارض ساخت و ساز در شهرداری های کشورهای توسعه یافته در کشورهای در حال توسعه یک و نیم درصد است. بنابراین در کلان شهرهای معروف دنیا به جای سهم بالای عوارض ساخت و ساز، سهم اصلی مربوط به عوارض نوسازی و عوارض شهری است. بررسی ها نشان می دهد در حالی که هزینه نوسازی در منابع شهرداری تهران در سال آینده 1.1 درصد (2 همت) خواهد بود، این میزان در شهرداری های کشورهای توسعه یافته 32 درصد و در کشورهای در حال توسعه 17 درصد است. کارشناسان می گویند احتمالاً شهرداری تهران سال آینده را سال رونق بخش ساخت و ساز پایتخت می بیند یا می خواهد نرخ عوارض ساخت و ساز را به میزان قابل توجهی افزایش دهد، ارقامی که معمولاً به صورت رسمی اعلام نمی شوند و کیفیت آن قابل رصد نیست. مورد سوم افزایش تراکم توسعه در مناطق مختلف یا مناطق خاص است که البته بستگی به مصوبه شورای شهر دارد و معمولاً موانع قانونی زیادی را در بر دارد.

88 تلاش های بودجه ساخت و ساز
گفته شد بر اساس لایحه بودجه شهرداری تهران، از 169 هزار و 800 میلیارد تومان این بودجه، 88.2 هزار میلیارد تومان مربوط به وام تملک دارایی های سرمایه ای (بودجه عمرانی) است. از این میزان حدود 56.6 درصد مربوط به بخش حمل و نقل و ترافیک، 13.5 درصد مربوط به خدمات شهری و زیست محیطی، 8.8 درصد مربوط به حوزه اجتماعی و فرهنگی و 5.4 درصد مربوط به توسعه حاکمیتی و هوشمندسازی است. 2.6 همات مربوط به حوزه ایمنی و مدیریت بحران و 1.72 میلیارد تومان نیز مربوط به حوزه شهرسازی و معماری است.

یکی از اقدامات قابل توجه شهرداری تهران در زمینه شفاف سازی، ارائه جدول تفصیلی حقوق و مزایا برای کارکنان مناطق 22 گانه و دفاتر معاونت است. بر اساس لایحه بودجه 1403، بودجه جاری (هزینه ای) شهرداری تهران در سال آینده حدود 59.5 هزار میلیارد تومان خواهد بود. از این رقم 34 هزار و 144 میلیارد تومان دستمزد و مزایا و کمک هزینه جبران / زیان محسوب می شود که معادل 57 درصد کل بودجه جاری است که حدود 14 هزار و 972 میلیارد تومان آن صرف پرداخت دستمزد و حقوق و مزایا می شود. 23685 کارمند در 22 منطقه و معاونت های مختلف دریافت خواهند کرد. این رقم معادل 8.8 درصد بودجه شهرداری پایتخت برای سال آینده است. اما 19 هزار و 172 میلیارد تومان باقی مانده است که گفته می شود برای پرداخت حقوق و مزایا و همچنین کمک به زیان سازمان ها و سایر بخش های شهرداری تهران هزینه می شود. بر این اساس نمی توان گفت سهم دستمزد و حقوق 8.8 درصد از کل هزینه های شهرداری است. زیرا این مبلغ بدون احتساب حقوق سازمان های شهرداری است. لازم به ذکر است شهرداری تهران طبق گزارش 1401 خود 55 هزار کارمند دارد که تنها حقوق و مزایای 23 هزار و 685 نفر شاغل در مناطق و دفاتر معاونت در لایحه بودجه 1403 درج شده و جزئیات حقوق و بیمه درج شده است. 31 هزار نفر و 300 نفر باقیمانده معاف نیستند.

اما طبق جدول، شهرداری تهران دریافت کنندگان مزد و مزایا را در چهار گروه 1- کارمندان رسمی، 2-کارگران رسمی، 3- خریداران خدمات (رانندگان و …) و 4- مأموران نیروی انتظامی شاغل در سازمان طبقه بندی کرده است. شهرداری .

بر اساس آمار ارائه شده در لایحه بودجه، میزان ناخالص حقوق و مزایای مستمر و غیر دائمی پرداختی به کارکنان شهرداری تهران در بخش رسمی به ازای هر نفر 61.5 میلیون تومان خواهد بود. این رقم در لایحه بودجه سال 1402 حدود 41 میلیون تومان افزایش 50 درصدی بوده است. گروه دوم کارگران رسمی هستند که سرانه حقوق و مزایای آنها در سال آینده 44 میلیون تومان خواهد بود. در سال 1402 این رقم 38.3 میلیون تومان ذکر شد و دستمزد و مزایای ناخالص آنها 15 درصد افزایش یافت.

دسته سوم کارکنان قراردادی هستند که در قالب خریدار خدمات (رانندگان و …) با شهرداری همکاری می کنند. رقم ناخالص دستمزد و مزایای این گروه به ازای هر نفر 44.5 میلیون تومان بوده که نسبت به رقم 32.3 میلیونی امسال نزدیک به 38 درصد رشد داشته است. گروه چهارم مربوط به ماموران نیروی انتظامی شاغل در شهرداری است. مجموع ناخالص حقوق و درآمد این گروه برای سال آینده 43.2 میلیون تومان است که 32.4 درصد رشد خواهد داشت. ضمناً میانگین حقوق و درآمد کلیه کارکنان حدود 53 میلیون تومان خواهد بود. ذکر این نکته ضروری است که این مبالغ قبل از کسورات قانونی شامل مالیات، بیمه و سایر کسورات قانونی اعم از سهام کارفرما و کارمند است و پس از کسر این مبالغ میانگین حقوق و مزایای دریافتی کارکنان به ازای هر نفر احتمالاً 40 درصد این ارقام خواهد بود. .کمتر خواهد شد.