حمله وحشیانه وحید کالیچ به امیر عابدینی

در همین رابطه وحید کلیچ به اظهارات امیر عابدینی مدیرعامل پرسپولیس واکنش نشان داد و از این صحبت ها ابراز نارضایتی عمیق کرد.

کلیچ در ابتدای صحبت های خود گفت: نمی دانم چرا امیر عابدینی این حرف ها را زد و من در دعوای علی پروین و مهدی هاشمی نسب شرکت نکردم.

حمله وحشیانه وحید کالیچ به امیر عابدینی

وی درباره دعوای دو بازیکن قدیمی پرسپولیس در عربستان گفت: ماجرا از این قرار بود که هاشمی نسب سر میز شام چیزی را به پرویزخان (کماسی) مربی بدنساز پرسپولیس نشان داد که باعث ناراحتی او شد. کماسی این مشکل را پیش علی پروین برد و علی آقا را عصبانی کرد. این بود تا اینکه هاشمی نسب زودتر در تمرین حرکتی در زمین انجام داد که ناصر ابراهیمی را ناراحت کرد و این موضوع به گوش علی پروین رسید. سپس وقتی پرویزخان این ماجرا را برای پروین گفت، عصبانیت او علیه مهدی هاشمی نسب شعله ور شد و در نهایت اتفاقات بعدی و جدایی او از پرسپولیس رخ داد. تا امروز به کسی نگفتم، اما حالا که پاهایم را بی دلیل از وسط می کشند، باید از خودم دفاع کنم.

سرمربی سابق پرسپولیس تاکید کرد: تعجب می کنم که چرا باید عابدینی علیه من این اظهارات را مطرح کند! همه این حرف ها به کنار؛ برو از خود علی پروین بپرس. علی آقا بهتر از هرکسی می داند چه اتفاقی افتاده و چه کسی راست می گوید و کی دروغ! در این مورد من بی فایده بودم. حاضرم دستم را روی قرآن بگذارم، اگر عابدینی راست می گوید بیا دستت را روی قرآن بگذار.

کلیچ تصریح کرد: چه رابطه ای با هاشمی نسب داشتم که می خواستم عامل دعوا و درگیری او با علی پروین باشم؟ عابدینی می خواهد چاق شود و به همین منظور نام وحید کلیچ را می آورد. عابدینی با گفتن این که من این دعوا را شروع کردم، از خود بیخود شد. شرمنده آقای عابدینی شما زمانی رئیس فدراسیون بودید، چرا دروغ می گویید؟ شما زمانی مدیرعامل پرسپولیس بودید. حالا چرا میخوای منو خراب کنی؟