خبر جدیدی از وضعیت این شاه ماهی در پرسپولیس

خبر جدیدی از وضعیت این شاه ماهی در پرسپولیس

سیدجلال حسینی در تمرین اخیر سرخ پوشان غایب بود و به همین دلیل صحبت از جدایی کاپیتان سابق و چهره محبوب پرسپولیس به طور جدی مطرح شد.

حسینی به دلیل قرارداد با باشگاه دچار مشکل شد و به همین دلیل نماینده خود را برای مذاکره به باشگاه فرستاد.

رضا درویش با درخواست های کاپیتان سابق پرسپولیس موافقت کرد و حالا منتظر تمرین باشگاهش خواهد بود.