خبر خوب خواهر تتلو برای تتلوها. امیر تتلو خوبه!

خبر خوب خواهر تتلو برای تتلوها.  امیر تتلو خوبه!

از روز دستگیری امیر تتلو، مادر و خواهرش مدام از انرژی مثبت و خبرهای خوب صحبت می کردند، حالا ظاهراً متوجه وضعیت او شده اند.

معلوم نیست وی از طریق تماس تلفنی با خود امیر تتلو یا شخص دیگری در این مورد مطلع شده است.

علاوه بر این، برخی از صفحاتی که به حواشی رپ می پردازند ادعا می کنند که تتلو اجازه ملاقات با خانواده خود را داشته است.

سعید گنجی، ورزشکار MMA و از نزدیکان تتلو نیز از وضعیت خوب وی گفت.