خبر مهم وزیر کار برای بازنشستگان/ تکلیف یکسان سازی حقوق بازنشستگان را روشن کرد

خبر مهم وزیر کار برای بازنشستگان/ تکلیف یکسان سازی حقوق بازنشستگان را روشن کرد

مرتضوی گفت: افزایش حقوق بازنشستگان اجرا، اجرا و پرداخت شد اما در بحث همسان سازی باید منابع تامین شود.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره یکسان سازی حقوق بازنشستگان گفت: افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی و سایر صندوق ها که تحت پوشش این وزارتخانه قرار گرفت. کار، تعاون و رفاه اجتماعی معرفی، اجرا و پرداخت شد، اما در بحث همسان سازی باید منابع تامین شود.

وی ادامه داد: مجلس مبالغی را به ما اختصاص داده است که زمان می برد اما هر چه پرداخت شود هم در صندوق بازنشستگی و هم در سازمان بیمه محقق می شود.