دختران داف در زمان ناصرالدین شاه واقعاً اینگونه بودند/عکس

در دوره قاجار، زنان نسبت به حجاب مذهبی بودند و به مسائل شرعی اهمیت زیادی می دادند. در سفرنامه های ایران، زنان معمولاً با پوشیدن حجاب، حجاب خود را حفظ می کنند. زنان در این عصر از لباس های گشاد و بلند استفاده می کردند.

دختران داف در زمان ناصرالدین شاه واقعاً اینگونه بودند/عکس

چاقی معیار زیبایی زنان دوره قاجار بود

یکی از معیارهای زیبایی و جذابیت یک زن در دوره قاجار، چاقی بود! البته چاقی در دوره قاجار رایج شد و مردان قاجار بیشتر به سایر سلسله های ترک علاقه داشتند تا قبل از رنسانس در کشورهای غربی، چاقی مظهر ثروت و عظمت بود. بنابراین افراد چاق به دلیل ثروت، توانایی هایی مانند خوب غذا خوردن و افزایش وزن داشتند. این موضوع به قدری مهم بود که افراد ثروتمند عمداً تمام غذایی را که خورده بودند پس از صرف غذا (مثلاً با لمس گلو با انگشت) بیرون می ریختند تا شکم خود را خالی کنند و دوباره بخورند!

سیبیل همسران قاجار دارد

در دوره قاجار زنان سیبیل نداشتند. در این دوره فقط ناصرالدین شاه دوربین داشت و به زنان چاق و پهلو و کاشت ابرو علاقه داشت. به همین دلیل ناصرالدین شاه زنانی را برای عکاسی انتخاب کرد که علاوه بر چاق بودن، دارای ابروهای بلند و سیبیل های مختلف بودند. معمولا برخی از این زنان قاجار برای عکس گرفتن برای خود سیبیل می کشیدند در حالی که در زندگی واقعی خود هیچ سیبیلی نداشتند.

ابروی پرپشت و به هم پیوسته سلیقه شاه بود

به نظر می رسد نقاشی سبیل زنان راهی برای نشان دادن ارادت و عشق آنها به شخص شاه سبیل کلفت بوده است. چیزهای باقی مانده از جمله خال های بدن – که بیشتر آنها زگیل بودند – احتمالاً مربوط به عکاسی مکرر از صورت زنانه و لزوم ایجاد تنوع در چهره «انیس الدوله» بوده است. زن قدرتمند دربار ناصری. انیس الدوله که در بسیاری از نوشته ها به عنوان زنی زیبا معرفی شده است، در عکس های ناصرالدین شاه چهره ای متفاوت دارد.