در انتخابات ریاست جمهوری حمهوری مردم به دنبال فردی خواهند بود که شبیه آقای رئیسی نباشد

تقی آزاد ارمکی، جامعه شناس ایرانی، نویسنده و استاد تمام دانشگاه تهران درباره روش های افزایش مشارکت مردمی در انتخابات ریاست جمهوری گفت: تنها راه افزایش مشارکت مردمی در انتخابات ریاست جمهوری مردمی کردن این انتخابات است. اگر در فضای انتخاباتی رقبای متنوعی وجود داشته باشد، مشارکت مردم افزایش می یابد. وی افزود: در صورت تداوم سیاست های به کار رفته در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری میزان مشارکت کمتر از انتخابات قبلی و افزایش رای سفید خواهد بود. این جامعه شناس از نقش نهادهای دولتی در افزایش سطح مشارکت مردمی صحبت کرد. آنها به جای اینکه آنها را خاموش کنند آنها را جذب می کنند. فقط با بالا و پایین بردن قلم می توان میزان مشارکت مردمی در انتخابات ریاست جمهوری را افزایش داد. وی افزود: کسانی که تمام تلاش خود را برای حذف افراد می گذارند نمی توانند مردم را جذب کنند. تمام شکل این افراد تمایل به حذف گونه است. بنابراین، این افراد باید تغییر کنند و تغییر این افراد بسیار آسان است. تقی آزاد آرامکی خاطرنشان کرد: در حال حاضر نیازمند مشارکت مردمی برای مقابله با دشمن هستیم. این استاد دانشگاه گفت: اگر برای گسترش دموکراسی تلاش می کند ماندگار شده است. وی در خصوص نقش احزاب و مطبوعات در انتخابات ریاست جمهوری گفت: مطبوعات ابزار دموکراسی هستند. احزاب باید در انتخابات آزاد شرکت کنند و رسانه ها باید آزاد باشند. مطبوعات باید آن را روشن کنند تا مردم از ناامیدی نجات پیدا کنند و مرد سیاسی به صحنه بیاید. عضد ارامکی پیش بینی کرد: در انتخابات ریاست جمهوری کنونی کاندیداهایی که دارای جایگاه دینی و ملی هستند و دغدغه های اصلی ملت را دارند، به جای مسائل اولیه حزبی و جنجالی و حذف دیگران، شانس انتخاب شدن دارند. این نظرسنجی افزود: مردم به دنبال فردی می گردند که شبیه آقای رئیسی نباشد. این استاد دانشگاه گفت: مردم ایران برای هر مردی عزادارند و این ویژگی ایرانیان است. ایرانی ها از آنجایی که در شرایط عادی فرصت نشان دادن احساسات خود را ندارند، در شرایط اضطراری احساسات خود را نشان می دهند. تقی آزاد آرامکی در پایان خاطرنشان کرد: شرایط نابسامان اقتصادی، ناکارآمدی سیستم اداری و مدیریتی دولت و همچنین به حاشیه راندن مسائل اساسی و ناامیدی مردم و ورود ناهنجار به بحث حجاب بسیاری از مردم را ناراضی کرده است.