دست چپ و راست لیونل مسی که بدون آن هرگز موفق نمی شد

بدون شک مثلث ژاوی – مسی – اینیستا یکی از بهترین مثلث های تاریخ و شاید بهترین بود. مثلثی که مسی بدون ژاوی و اینیستا هرگز موفق نمی شد.