روایت صوتی رهبر انقلاب از جمله شهید جاوید چیت سازیان

گروه: فیلم و صداساعت: 09:59
تاریخ انتشار: 09/05/1401
کد خبر: 1913651

فیلمی از روایت صوتی رهبر انقلاب از جمله ماندگ شهید چیت سازیان را مشاهده می کنید.

1401 شنبه 14 آذر | ساعت: 09:59

  517 خانوار روستایی رشتار چند سالی است که در انتظار بهره مندی از نعمت گاز هستند/ اقدام موثری برای حل مشکل گازرسانی صورت نگرفته است.

دیدگاهتان را بنویسید