ستاره داربی در لیست خروجی استقلال

از بازیکنانی چون ارسلان مطهری، جعفر سلمانی، سعید مهری، رضا میرزایی و حتی زبیر نیک نفس به عنوان نامزدهای جدایی از استقلال نام برده شده و جدایی مهری قطعی شده است.

از سوی دیگر، این روزها زمزمه هایی مبنی بر معاوضه این بازیکنان با اعضای تیم های دیگر نیز شنیده می شود، از جمله معاوضه احتمالی مطهری با حسین زاده تراکتورسازی یا محمدجواد محمدی از ذوب آهن.

ستاره داربی در لیست خروجی استقلال