سلفی ریانا پارسا و همسرش در آسانسور

سلفی ریانا پارسا و همسرش در آسانسور
برخی از کاربران این عکس به اشتراک گذاشته شده توسط ریحانه پارسا را ​​به عکس همسر ریحانه پارسا تعبیر کردند.

  هیچ طوفانی بر نظام جمهوری اسلامی ایران تأثیر نخواهد گذاشت/ایران هرگز دچار تفرقه نخواهد شد

دیدگاهتان را بنویسید