سپرده جدید دولتی برای بازنشستگان اجتماعی و کمیته حمایت

سپرده جدید دولتی برای بازنشستگان اجتماعی و کمیته حمایت

معاون مدیریت و توسعه منابع سازمان اجتماعی کشور از پرداخت مستمری مستمری بگیران بهزیستی توسط سازمان هدفمندی یارانه ها خبر داد.

علیرضا انجلسی در این خصوص اظهار داشت: امسال مستمری مشمولان تشکل های اجتماعی نسبت به سال گذشته 30 درصد افزایش داشته است.

وی ضمن تشریح پرداخت سرانه مستمری گفت: بنابراین خانوارهای یک نفره ماهیانه یک میلیون تومان، خانوارهای دو نفره یک میلیون و 420 هزار تومان، خانوارهای سه نفره دو میلیون تومان، خانوارهای چهار نفره پرداخت می کنند. دو میلیون و 550 هزار تومان و خانواده های پنج نفره و بیشتر سه میلیون تومان و 150 هزار تومان دریافت خواهند کرد.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بهزیستی کشور درباره زمان واریز مستمری نیز توضیح داد: بر اساس جزء 2 بند الف تبصره 8 قانون بودجه سال 1403 کل کشور در خصوص پرداخت مستقیم به ذی نفع نهایی. مستمری مشمولان تحت پوشش از فروردین ماه از طریق سازمان هدفمندی یارانه ها مستقیماً به حساب متقاضیان واریز شود، در حالی که این اقدام پیش از این و در سال های اخیر توسط سازمان اجتماعی انجام شده است.

به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه، میانگین پرداختی ماهانه به مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی از 617 هزار تومان به 1690 هزار تومان افزایش یافته است.

داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه در فضای مجازی ضمن تشریح جزئیات قانون بودجه ۱۴۰۳ نوشت: وام های رفاهی و تامین اجتماعی از ۱۳۱ هزار میلیارد تومان (همت) در سال ۱۳۹۸ به ۶۳۰ همت در سال ۱۳۹۸، ۱۴۰۳ افزایش یافت.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گزارش داد: در این مدت میانگین پرداختی ماهانه به مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی از 617 هزار تومان به 1690 هزار تومان افزایش یافت.

تعداد مشتریان تحت پوشش نهادهای حمایتی از 3.2 میلیون خانوار به 3.9 میلیون خانوار افزایش یافته است.