شاخص ناراحتی پاییزی به 52 درصد رسید

شاخص ناراحتی پاییزی به 52 درصد رسید

به گزارش اکو ایران، بررسی ها نشان می دهد که شاخص فلاکت کشور در پایان پاییز 1402 معادل 52 درصد بوده که نسبت به پاییز 1401 که ناشی از کاهش نرخ بیکاری بوده، 1.2 درصد کاهش داشته است.
این در حالی است که تحلیل وضعیت این شاخص به تفکیک استان نشان می دهد که چهارمحال و بختیاری در پاییز امسال فلاکت را به ثبت رسانده و نسبت به پاییز سال گذشته در 14 استان بدبختی افزایش یافته است.
کاهش رفاه و افزایش فقر، نتایج مستقیم افزایش فقر است
بر اساس این گزارش، هر چه شاخص فلاکت بالاتر باشد، رفاه زندگی مردم کمتر و نتیجه آن افزایش بدبختی، افزایش جرم و جنایت، ناآرامی اجتماعی و افزایش ناامنی اقتصادی و در نتیجه کاهش آن خواهد بود. تمایل سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری
از آنجایی که توزیع بیکاری و تورم در سراسر کشور یکسان نیست، هر استان شاخص فلاکت متفاوتی دارد. بررسی ها نشان می دهد که در بین استان های کشور، چهارمحال و بختیاری بیشترین آمار بلایا را در پاییز امسال داشته است. سطح فقر در این استان برابر با 63.2 است که از نرخ کل بیکاری معادل 11.5 درصد و نرخ تورم سالانه معادل 51.7 به دست می آید، بنابراین این استان از نظر وضعیت اقتصادی و اقتصادی در وضعیت دشواری قرار دارد. مردم آن کیفیت زندگی پایینی دارند. یزد، لرستان و کرمانشاه از دیگر استان هایی بودند که مصائب بزرگی را تجربه کردند.
کمترین شاخص فقر در این فصل مربوط به استان های تهران، سمنان و مازندران است. کمترین نرخ فقر در بین استان های کشور مربوط به استان تهران 44.6 درصد است که نرخ بیکاری 5.4 درصد و نرخ تورم سالانه 39.2 درصد است.
با وجود کاهش نسبی شاخص فقر در کشور، اندازه این شاخص در 14 استان کشور نسبت به پاییز سال قبل افزایش یافته است. این در حالی است که بیشترین افزایش بدبختی در استان اصفهان بوده است. بررسی ها نشان می دهد که شاخص فقر در استان اصفهان نسبت به سال قبل 6.3 افزایش یافته است که بیشترین افزایش فقر در بین استان های کشور در این یک سال است. شاخص فلاکت در پاییز 1401 در این استان برابر با 52.9 بود که در پاییز امسال به 59.2 رسید.
یزد، چهارمحال، بختیاری و قم از دیگر استان هایی هستند که در این یک سال بدبختی آنها بیشتر شده و در نتیجه سطح رفاه مردم آن کاهش یافته است.