شهرهای آبی کرونا افزایش یافت

مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از افزایش تعداد شهرهای کرونا در کشور خبر داد.

  50 هزار میلیارد تن به حساب یک میلیون معلم واریز می شود

دیدگاهتان را بنویسید