صعود فضایی ایران با ۱۲ پرتاب و ساخت پایگاه فضایی چابهار

دولت سیزدهم در حوزه فضا اقدامات قابل توجهی از جمله تصویب سند 10 ساله فضایی کشور، 12 پرتاب موفق فضایی، دستیابی به مدار 750 کیلومتری، کپسول زیستی و ساخت پایگاه فضایی چابهار انجام داد. .

به گزارش خبرگزاری موج


، دولت سیزدهم در فضا اقدامات قابل توجهی از جمله تصویب سند 10 ساله فضایی کشور، 12 پرتاب موفق فضایی، دستیابی به مدار 750 کیلومتری، کپسول بیولوژیکی و ساخت پایگاه فضایی چابهار انجام داد.

دولت سیزدهم در حوزه فضایی اقدامات قابل توجهی انجام داده است که برخی از مهمترین آنها به شرح زیر است:

تصویب سند 10 ساله فضایی کشور

در گام اول، طلسم 11 سال عدم تشکیل شورای عالی فضایی شکست خورد و در دولت سیزدهم با حضور رئیس جمهور سند 10 ساله فضایی کشور به تصویب رسید.

12 پرتاب موفقیت آمیز فضایی

از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون 12 پرتاب موفق فضایی انجام شده است که معادل پرتاب های انجام شده در دهه گذشته در دولت های قبلی است.

رسیدن به یک دور 750 کیلومتری

ماهواره ثریا که با ماهواره بر قائم 100 به فضا پرتاب شد، با قرار گرفتن در مدار 750 کیلومتری، رکورد جدیدی را به نام خود ثبت کرد.

ساختن نظام شهید سلیمانی

برای ورود بخش خصوصی به صنعت فضایی، بزرگترین قرارداد ساخت سامانه شهید سلیمانی با شرکت های دانش بنیان منعقد شد.

پایگاه فضایی چابهار

عملیات ساخت بزرگترین پایگاه فضایی خاورمیانه در دولت سیزدهم آغاز شد و بیش از 50 درصد پیشرفت داشته است. این پروژه ملی در بهمن ماه سال جاری به بهره برداری می رسد.

کپسول بیو

احیای فضای زیستی پس از یک دهه با پرتاب موفقیت آمیز نسل جدید زیست کپسول ها در کشور

تصاویر ماهواره ای با دقت یک متر

دریافت تصاویر ماهواره ای با دقت یک متر که با پرتاب ماهواره خیام به دست آمده است.

پرتاب موفقیت آمیز ماهواره “مهدا” به همراه دو ماهواره دیگر در مداری بیضی شکل با حداقل ارتفاع 450 کیلومتر و حداکثر ارتفاع 1100 کیلومتر از سطح زمین، باعث شد یک ماهواره بومی در بالاترین ارتفاع از سطح زمین حرکت کند. . سطح زمینآیا این خبر مفید بود؟
خدمات سئو برای وب سایت ها