عکس شرم آور همسر امیر عبدالخیان

امیر عبدالخیان دارای مدرک کارشناسی روابط دیپلماتیک از دانشکده وزارت امور خارجه، کارشناسی ارشد روابط بین الملل از دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران (1375) و دکترای روابط بین الملل از دانشگاه تهران است.

امیر عبداللهیان در 9 اردیبهشت 1403 بر اثر سقوط بالگرد حامل ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران به شهادت رسید.

عکسی از او در کنار همسرش منتشر شد:

عکس شرم آور همسر امیر عبدالخیان