عکس های جذاب بازیگر «دزدان دریایی کارائیب».

نایتلی پس از تولد دومین فرزندش فعالیت های سینمایی خود را کاهش داد و گفت که ترجیح می دهد زمان بیشتری را با فرزندانش بگذراند.

او با بازی در مجموعه فیلم های دزدان دریایی کارائیب به شهرت رسید.

عکس های جذاب بازیگر «دزدان دریایی کارائیب».

عکس های جذاب بازیگر زن از