فاطمی امین نیز به دادگاه احضار شد

رئیس قوه قضاییه در جلسه پرسش و پاسخ با دانشجویان دانشگاه یاسوج از احضار دو وزیر سابق دولت بر سر موضوع چای دباش خبر داد.

پس از ساداتی نژاد (وزیر سابق کشاورزی)، دیگر وزیری که در پرونده فساد چای دباش دخیل است، رضا فاطمی امین، وزیر سابق صمت است.