فرمانده فراجا از فعالان در حوزه طرح نور تشکر کرد

وی با اشاره به رسالت مهم، حساس، پیچیده و متنوع معاونت فرهنگی و اجتماعی فراژ، تصریح کرد: ماهیت نقش و کارکرد معاونت فرهنگی و اجتماعی فراژ باید ماهیت و نوع «سیاست‌گذاری» توام با «سیاست‌گذاری» باشد. نفوذ”؛ در واقع در مسائل اجتماعی بایدها و نبایدها به موقع دیده و تبیین می شود و در این روندها و رویدادها ابزار هنر، قلم، بیان و غیره. باید به صورت «هنرمندانه» و «هوشمندانه» استفاده شود.

سردار رادان همچنین با توجه به رویکردهای جدید در مسائل فرهنگی و اجتماعی فاراژ خاطرنشان کرد: در معاونت فرهنگی اجتماعی فراژ اقدامات ویژه و خوبی انجام شده است و ایجاد باشگاه دانشجویی خبرنگاران پلیس برای گردهمایی قشر جوان در پیشبرد ماموریت ها از جمله این اقدامات است.

وی تاکید کرد: باید اقدامات مهیج، تشویقی و نوآورانه را در معاونت فرهنگی و اجتماعی ادامه دهیم و از ظرفیت اقشار مختلف جامعه برای گردهمایی آنها استفاده کنیم.

فرمانده انتظامی کشور بدون اشاره به نقش موثر معاونت فرهنگی و اجتماعی فرج در ماموریت های متنوع و گسترده پلیس از جمله اجرای طرح نور، گفت: از تک تک فعالان این حوزه تشکر می کنم و باید بگویم. به هر یک از شما که مهم نیست چند عمل. اگر به روزتر، به موقع تر و باهوش تر باشید، فرجا در ماموریت ها موفق تر خواهد بود. معاونت فرهنگی اجتماعی فراژ باید همواره در ماموریت ها «پیشرو» و «پیشرو» باشد.

در پایان این دیدار سرهنگ “علی خامهانی” معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ و عملکرد بهینه این معاونت در ایجاد و ارتقای احساس امنیت شهروندان لوح سپاس دریافت کرد.