(فیلم) نجات زن 73 ساله از گروگانگیر اصفهانی

(فیلم) نجات زن 73 ساله از گروگانگیر اصفهانی

روز گذشته مردی شیشه زن 73 ساله را به دلیل مصرف مواد روانگردان گروگان گرفت و اهالی محله را به وحشت انداخت.

مأموران گروگان را خلع سلاح و دستگیر کردند و به سلامت آزاد کردند. در بازرسی از مخفیگاه متهم سلاح سرد کشف شد.