قیمت روز گوشت قرمز 12 خرداد 1402

قیمت روز گوشت قرمز 12 خرداد 1402

قیمت گوشت قرمز نسبت به روز گذشته اندکی تغییر کرده است.

قیمت گوشت قرمز در سوم خرداد 1402 به شرح زیر بود:

متر محصول

قیمت هر کیلوگرم (تومان)

ردیف با استخوان گوسفند

320000

پای کامل گوسفند عالی

410000

نخل گوسفند با ماهیچه

355000

پای گوساله پاک شده

375000

سر گوساله را تمیز کنید

290000

گردن گوسفند

280000

کشتارگاه گوساله

195000

گردن ساق پا

190000

قلم گوساله

115000

سر گوسفند

380000

عضلات ساق پا

370000

پا از گوشت بره

250000

گوسفند نیم آپارتمانی

365000

آپارتمان مخصوص لاشه گوسفند

370000

نصف پای بره

390000

دیدگاهتان را بنویسید