لایحه بودجه کل 1403 رد شد

لایحه بودجه کل 1403 رد شد

پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان لایحه بودجه کل کشور با 91 رای موافق، 127 رای مخالف و 10 رای ممتنع از مجموع 236 نماینده حاضر در مجلس با کلیات لایحه بودجه 1403 مخالفت کردند. .

مخالفت نمایندگان شورای اسلامی با لایحه بودجه کل کشور 1403

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس امروز قسمت اول لایحه بودجه 1403 را بررسی و با آن مخالفت کردند.

پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان لایحه بودجه کل کشور با 91 رای موافق، 127 رای مخالف و 10 رای ممتنع از مجموع 236 نماینده حاضر در مجلس با کلیات لایحه بودجه 1403 مخالفت کردند. .

به گفته رئیس مجلس، دولت باید ظرف مدت 7 روز تغییرات قسمت اول لایحه بودجه را انجام داده و مجدداً به مجلس ارائه کند.

بر اساس ماده 182 اصلاحی آئین نامه داخلی مجلس، دولت موظف است لایحه بودجه کل کشور را در دو جزء یک ماده حاوی احکام لازم برای اجرای بودجه کل کشور تهیه کند. کشور و سقف منابع بودجه عمومی دولت به تفکیک درآمد و نقل و انتقال دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و اجزای اصلی آن و ارائه جداول تفصیلی از جمله ارقام بودجه به مجلس.

قسمت دوم حداکثر 10 روز پس از ابلاغ قسمت اول قانون بودجه به مجلس ارسال می شود.