لژیونر ایرانی پیشنهاد جذابی دریافت کرد

لژیونر ایرانی پیشنهاد جذابی دریافت کرد

سردار آزمون که با تجربه حضور در بایرلورکوزن و رم چهره ای شناخته شده در فوتبال اروپاست، در روزهای اخیر نام خود را در تیم سویا اسپانیا دیده است.

هرچند مذاکرات سردار با این باشگاه خوب پیش رفته و او در آستانه عقد قرارداد با این تیم است، اما زمزمه هایی مبنی بر دریافت دو پیشنهاد دیگر برای این بازیکن به گوش می رسد.

پیشنهادات جذاب دریافت شده از آزمون می تواند منجر به ادامه کار او در سری آ ایتالیا شود.

با توجه به اینکه سردار با لورکوزن قرارداد دارد در نهایت با هماهنگی باشگاه آلمانی تصمیم خود را خواهد گرفت.

با پایان فصل اروپا، سردار تصمیم خود را در هفته های آینده نهایی خواهد کرد.