ماجرای کرنر بازی استقلال و فولاد

ماجرای کرنر بازی استقلال و فولاد

در پایان بازی استقلال و فولاد در حالی که خیلی ها اعتقاد نداشتند که کرنر منجر به گل استقلال شده است، احمد النامه به نقل از حمید بوحمدان گفت که تصمیم اصلی فر به دلیل برخورد توپ به بالای پایش صحیح بوده است. فولادی ها بعداً ادعای خود را پس گرفتند و معتقد بودند کرنری که به آن اشاره کردند، کرنر منتهی به گل نبوده، بلکه به معنای کرنر متفاوتی است.

در نهایت بحث کرنر دور استقلال به پایان رسید و با بررسی صحنه ها توسط داوران مشخص شد که توپ قبل از بیرون رفتن به پای حمید بوحمدان برخورد کرده و آن کرنر درست بوده است.

علی خسروی یکی از اعضای کمیته داوران می گوید: در جلسه پس از بررسی دقیق صحنه از زوایای مختلف، نظر کلی بر صحت کرنر استقلال بود. در این صحنه توپ توسط پای مدافع حمل شد.