محکومیت صاحب فیله گوشت خوک در ایلیام

محکومیت صاحب فیله گوشت خوک در ایلیام

دکتر یونس احمدی اظهار داشت: زمستان سال گذشته در پی بازدیدهای انجام شده از واحدهای عرضه و مصرف گوشت خام، 2 مورد مشکوک به حرام گوشت مشاهده شد.

وی تصریح کرد: یک واحد مرتبط با یک قصابی در یکی از شهرستان های استان اقدام به ذبح و عرضه گوشت به افراد تک همسر کردند و بازرسان با توجه به گزارش های مردمی مبنی بر عرضه گوشت مشکوک از گوشت های این قصابی بازدید کردند.

احمدی ادامه داد: مورد دوم یک کباب پز بود که ناظران در بازدید از آن خروجی به لاشه مشکوک گوشت برخورد کردند.

وی افزود: نمونه های برداشت شده از گوشت های مشکوک در این 2 محل عرضه گوشت خام در آزمایشگاه های مجهز مورد بررسی قرار گرفت و با استخراج DNA و تطبیق نمونه ها توسط شاهدان، کارشناسان به حرام بودن گوشت اطمینان پیدا کردند.

احمدی یادآور شد: پس از انجام چندین آزمایش تخصصی مشخص شد یکی از نمونه ها مربوط به کشتار حیوانات تک سمی بوده و گوشت اتحادیه کبابی از نوع خوک بوده است.

وی بیان کرد: با تایید نوع گوشت گزارش های مربوطه به مراجع ذیربط داده شده و با توجه به اهمیت موضوع مراجع قضایی، امنیتی و اطلاعاتی وارد شده اند که جای تشکر دارد.

مدیرکل دامپزشکی استان ایلام افزود: این افراد با توجه به محکومیت ارتکابی به جزای نقدی، هشت ماه حبس تعزیری، پلمب محل کسب و ممنوعیت کسب و کار به مدت معین از یک سال محکوم شدند. قوه قضائیه.

وی تاکید کرد: در سال گذشته 171 مورد بازرسی و نمونه برداری برای تعیین نوع گوشت از محل های تحویل گوشت قرمز و سفید و 117 مورد نمونه برداری و معاینه برای تعیین بار میکروبی گوشت ها و انجام شده است. بار میکروبی این گوشت ها مناسب است.

وی بیان کرد: ذبح و عرضه گوشت ممنوعه به ندرت در استان ایلام اتفاق می افتد و بازرسان و ناظران این اداره کل در طول سال به صورت مکرر و مستمر از اماکن کشتار، عرضه و مصرف گوشت خام بازدید و نمونه برداری می کنند.

حیواناتی مانند اسب، قاطر و الاغ تک همسر محسوب می شوند.