مدیرعامل جدید شرکت توزیع برق استان اصفهان معرفی شد

محمد مرادی مدیرعامل جدید شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان شد.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان

مراسم معارفه مدیرعامل جدید شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان با حضور نمایندگان استان برگزار شد.

در این مراسم که با حضور مهندس ذبیحی معاون هماهنگی توزیع توانیر، مهندس حکیت سرش معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار، سایر مدیران استانی و مدیران و معاونین صنعت برق استان ها و مدیران کل استان برگزار شد. و مدیران مسئولین استانی اصفهان از زحمات ذینفعان قدردانی و مهندس محمد مرادی به عنوان مدیرعامل جدید شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان معرفی شد.آیا این خبر مفید بود؟
خدمات سئو برای وب سایت ها