نادر طالب زاده در بیمارستان سیسیو بستری است

نادر طالب زاده مجری و کارگردان سینما و تلویزیون به دلیل تشدید بیماری به بخش CISU منتقل شده است.

  علت عدم اعمال رتبه بندی معلمان مشخص شد

دیدگاهتان را بنویسید