نامزدهای کمیته امداد و بهزیستی سال آینده میزبان خواهند بود

نامزدهای کمیته امداد و بهزیستی سال آینده میزبان خواهند بود

سیدمحمد حسینی با اشاره به طرح نهضت ملی مسکن گفت: تعهد چهار ساله استان گلستان ساخت 94 هزار واحد مسکونی است و در حال حاضر 100 هزار متقاضی در این طرح وجود دارد.

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گلستان افزود: سهم بنیاد مسکن به این میزان خانه ساخت 28 هزار واحد مسکونی در روستاها است.

وی ادامه داد: صاحبان 5 هزار واحد افراد فقیری هستند که برای اتمام کار ساختمانی با مشکل مواجه هستند، بنابراین دولت سقف ریالی تسهیلات اضافی این افراد را از 200 میلیون به 350 میلیون تومان افزایش داده است.

حسینی یادآور شد: یکی از دغدغه های ما در بنیاد مسکن اقشار آسیب پذیر و کم درآمد این است که در قالب 6 تفاهم نامه، یارانه، یراق آلات، سیمان و نقشه رایگان به روش های مختلف در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.

وی با قاطعیت گفت: سال آینده هیچ خانواده ای تحت پوشش کمیسیون مددکاری بی خانمان ها قرار نمی گیرد.

همچنین طی تفاهم و قراردادی با محل سکونت امام حسن مجتبی (ع)، تعدادی از بازماندگان اعم از نامناسب مسکن، جوانان و افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی توسط بنیاد مسکن شناسایی و با هزینه کم 350 میلیونی. تسهیلات پنج درصد با بازپرداخت 20 ساله و همراه با ضمانت زنجیره ای. (در ضمانت نامه زنجیره ای پنج متقاضی ضامن یکدیگر می شوند و بانک حق ندارد ضمانت دیگری از متقاضی مطالبه کند).

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گلستان گفت: قرارگاه متعهد شده است ظرف مدت دو سال پنج هزار واحد مسکونی برای این افراد بسازد و 100 تا 150 میلیون تومان به صورت رایگان پرداخت کند.